Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності Галузеве машинобудування (PhD)

     Обов’язкові компоненти (ОК) освітньої-наукової програми
     І. Цикл загальної підготовки
 – Філософія і методологія науки
 – Іноземна мова для академічних цілей
 – Професійна педагогіка
 – Педагогічний практикум
 – Аналітичні та чисельні методи досліджень

     ІІ. Цикл професійної підготовки
 – Динамічне матеріалознавство в машинобудуванні
 – Динаміка складних механічних систем
 – Моделювання роботи машин деревообробної галузі
 – Проектування та конструювання машин
 – Норми готування дисертацій

Вибіркові компоненти (ВК) освітньо-наукової програми
     І. Цикл загальної підготовки
 – Риторика
 – Ділова іноземна мова

     ІІ. Цикл професійної підготовки
 – Моделювання взаємодії лісових машин з довкіллям
 – Механіка суцільних середовищ
 – Енергетичний підхід у дослідженні взаємодії машин з робочим середовищем
 – Моделювання та оптимізування об’єктів та процесів системної інженерії