Бакалавр
Освітні програми:
Технічний сервіс;
Промисловий інжиніринг

Освітньо-професійні програми
Навчальний план