Введіть текст заголовка

Практика залучення роботодавців до освітнього процесу є позитивною ознакою якісного освітнього процесу у Національному лісотехнічному університеті України, оскільки здобувачі одержують інформацію щодо змісту та особливостей майбутньої професійної діяльності на підприємствах машинобудування.
Тісна співпраця з роботодавцями-виробниками є неабияким стимулом для студентів та викладачів у досягненні успіху в освітньому процесі. Практика залучення представників промислових підприємств до навчального процесу не тільки надає студентам можливість отримати вичерпну інформацію про майбутню професійну діяльність, а й дозволяє актуалізувати теоретичні знання на практиці.

Саме з цією метою у кінці семестру студенти магістратури освітньої програми “Промисловий інжиніринг” спеціальності 133 Галузеве машинобудування, отримали унікальну можливість взяти участь у лекції провідних фахівців компанії Fujikura Automotive Ukraine Lviv. Ця компанія має значний досвід у галузі машинобудування та є визнаним лідером у цій царині промисловості. Студентам було показано, що ця компанія відома своїми інноваційними підходами.

Під час проведення лекції розглянуто ключові аспекти машинобудування, привернуто увагу до сучасних викликів та можливостей галузевого машинобудування. Студентам було розкрито важливість й необхідність навчання у сучасних умовах, де швидкі зміни в технологіях та виробничі процеси вимагають постійного оновлення знань та вмінь.

Одним із головних питань, яке було висвітлено під час лекції, є вивчення проблем галузевого машинобудування. Студентам надано можливість розглянути актуальні тенденції та виклики, з якими стикаються виробники устатковання, зокрема в контексті сучасного технологічного устрою та використання новітніх технологій.

Лектори також акцентували увагу на особливостях кар’єрного росту у галузевому машинобудуванні, зокрема студентам було надано інформацію про можливості розвитку кар’єри інженерно-технічного спрямування на Fujikura Automotive Ukraine Lviv та важливі шляхи постійного самовдосконалення. Також, інженерами було наведено фахові компетентності, наявність яких вимагається сьогодні під час працевлаштування потенційних кандидатів.

Завершуючи лекцію, доповідачі відповіли на запитання, які виникли у здобувачів освітньої програми “Промисловий інжиніринг” спеціальності 133 Галузеве машинобудування, і наголосили на правильності їх вибору майбутньої професії. Це додало студентам впевненості у обраному шляху та стимулювало їх до подальших зусиль у досягненні успіху у галузі машинобудування.

Такий підхід до проведення лекцій та взаємодії зі студентами підвищує їхню мотивацію та зацікавленість у вивченні спеціальних дисциплін, робить навчання більш практичним та застосовним, а також сприяє підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для сучасного ринку праці.
У цілому, практика залучення роботодавців-виробничників до освітнього процесу сприяє якісній підготовці фахівців, які відповідають вимогам ринку праці. Ця взаємодія є ключовим елементом для всебічного розвитку студентів та підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.
Колектив кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг висловлює щиру вдячність представникам компанії Fujikura Automotive Ukraine Lviv за професійну співпрацю та сподівається на продовження творчих стосунків!

Підготував завідувач кафедри ЛПВЛД
Борис БАКАЙ