Наукові праці

     Саловський Степан Андрійович (науковий керівник проф. Ребезнюк І.Т.)
     Stepan Salovsky,  Ihor Rebezniuk. The study of the influence of сompensation slot parameterson the noise level of circular wood-cutting saws. A Scientific Journal in the Field of Wood Engineering, 2022.06
     Тарас В. І., Пилипчук М. І., Лазарчук К. Я., Саловський С. А. Дереворізальні круглі пилки із комбінованим зубчастим вінцем. Монографія.   Івано-Франківськ, 2022. 120 с.
     Пилипчук М. І., Степанчук С. П., Ребезнюк І. Т., Лазарчук К. Я., Саловський С. А., Салун М. С. Математична модель точності пиляння деревини на  горизонтальних стрічкопилкових верстатах. Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. Львів : НЛТУ України.  2018, вип. 44.  С. 5–11.
     Тарас В. І., Пилипчук М. І.,  Саловський С. А., Лисак А. В. Обґрунтування конструкційних параметрів круглої пилки з комбінованим зубчастим вінцем. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. пр. Львів : НЛТУ України. 2018. 28 (10). С.101–107.
     Ребезнюк І.Т., Саловський С. Способи нормалізування напруженого стану круглих пилок. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. Львів : НЛТУ України. 2020, вип. 46. С. 74–81.
     Кругла пилка:  пат. на корисну модель №150258 Украї­на, МПК В27В 33/08 (2006.01). № u2021 04812;  заявл. 25.08.21; опубл. 19.01.22. Бюл. № 3. – 4 с.
     Ребезнюк І. Т., Дзюба Л. Ф., Ліщинська Х. І.,  Лазарчук К. Я., Саловський С. А. Аналітичне визначення коефіцієнта форми зубця пилок. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. пр. Львів : НЛТУ України. 2021. Т. 31, № 4. С. 114–119.
     Саловський С. А. Напруження в диску деревинорізальної круглої пилки з компенсаційними прорізами. Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : VII Міжнар. наук.-техн. конф.з проблем вищої освіти і науки ТК-2022, 28-30 травня 2022 року: зб. наук. пр. Луцьк, 2022. С. 199–200.

     Лазарчук Катерина Ярославівна (науковий керівник проф. Ребезнюк І.Т.)
     Kateryna Lazarchuk,  Ihor Rebezniuk.  Increasing the strength of the welded joint іn band saws. A Scientific Journal in the Field of Wood Engineering, 2022.06.
     Тарас В. І., Пилипчук М. І., Лазарчук К. Я., Саловський С. А. Дереворізальні круглі пилки із комбінованим зубчастим вінцем. Монографія.   Івано-Франківськ, 2022. 120 с.
     Пилипчук М. І., Степанчук С. П., Ребезнюк І. Т., Лазарчук К. Я., Саловський С. А., Салун М. С. Математична модель точності пиляння деревини на  горизонтальних стрічкопилкових верстатах. Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. Львів : НЛТУ України.  2018, вип. 44.  С. 5–11.
     Ребезнюк І., Лазарчук К., Особливості лазерного зварювання деревинорізальних стрічкових пилок. Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть : міжвід. наук.-техн. зб. Львів : НЛТУ України.  2019, вип. 45.  С. 145–150.
     Ребезнюк І. Т., Лазарчук К. Я. Залежність шуму стрічкових пилок від методу зварювання. Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть // Міжвід. наук.-техн. зб. Львів : НЛТУ України. 2020, вип. 46. С. 90–96.
     Спосіб лазерного зварювання дереворізальних стрічкових пилок :  пат. на корисну модель №150257 Украї­на. МПК В23К 26/32 (2014.01). № u2021 04809;  заявл. 25.08.21; опубл. 19.01.22. Бюл. № 3. -4с.
     Ребезнюк І. Т., Дзюба Л. Ф., Ліщинська Х. І.,  Лазарчук К. Я., Саловський С. А. Аналітичне визначення коефіцієнта форми зубця пилок. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. пр. Львів : НЛТУ України. 2021. Т. 31, № 4. С. 114–119.
     Лазарчук К. Електронна модель лазерного зварювання. Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів: VII Mіжнар. наук.-техн. конф.з проблем вищої освіти і науки ТК-2022, 28-30 травня 2022 року: зб. наук. пр. Луцьк, 2022. С. 186–187. 

Капраль Юрій Романович
   –  Зносостійкість дереворізальних ножів, загострених планетарним абразивним інструментом (2019)
   –  Зміцнювання конструкційної сталі Ст3 методом високошвидкісного тертя в технологічному середовищі вуглецю (2019)
   –  Вплив кількості вуглецю в сталях на фізико-механічні характеристики поверхневих шарів під час зміцнювання високошвидкісним тертям (2019)

   –  Дослідження температури на поверхні загострювання ножів рубальних машин, зміцнених високошвидкісним тертям (2021)
   –  Формалізація показників ефективності функціонування автоматизованої двоверстатної системи машин з жорстким агретуванням обладнання (2022)
   –  Calculation of optimal parameters of the foundation for woodworking machines with large dynamic loads (2022, Web of science)

Шпуляр Юрій Степанович
     Монографія “Електродні матеріали для електроіскрового легування в контексті трибоматеріалознавства”