Бакалавр
Професійні кваліфікації:
 – Машини та обладнання лісового господарства;
 – Інжиніринг, машини деревообробної промисловості.

 – Освітньо-професійна програма 2022 р.
 – Навчальний план 2022 р.
 – Навчальний план (заочна) 2022 р.
 – Силабуси навчальних дисциплін
 – Робочі програми навчальних дисциплін

 – Опис вибіркових навчальних дисциплін

 

Методичне забезпечення
 – Фахово-ознайомча практика
 – Навчальна практика з ТКМ і М
 – Виробнича практика
 – Переддипломна практика
 – Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

Вдосконалення ОПП
 – Відомості про самооцінювання ОПП
 – Освітньо-професійна програма 2021 р. (проект)
 – Освітньо-професійна програма 2021 р.
 – Освітньо-професійна програма 2020 р.
 – Навчальний план (денна) 2021 р.
 – Навчальний план (заочна) 2021 р. 
 – Навчальний план 2020 р.
 – Машини та обладнання лісового господарства 2018 р.

 – Інжиніринг, машини деревообробної промисловості 2018 р.
 – Пропозиції до ОПП 2020
 – Пропозиції до ОПП 2021
 – Пропозиції до ОПП 2022

 – Пропозиції до ОПП 2022-2