Бакалавр
Професійні кваліфікації:
 – Машини та обладнання лісового господарства;
 – Інжиніринг, машини деревообробної промисловості.

 – Освітньо-професійна програма 2021 р.
 – Навчальний план 2020 р.
 – Силабуси навчальних дисциплін

 – Опис вибіркових навчальних дисциплін

Вдосконалення ОПП
– Освітньо-професійна програма 2017 р.
 – Освітньо-професійні програми 2018 р.:
 – Машини та обладнання лісового господарства;

 – Інжиніринг, машини деревообробної промисловості.
 – Відгуки роботодавців.