НОВИЙ РІВЕНЬ СПІВПРАЦІ НЛТУ УКРАЇНИ

З ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ МІСТА ЗВОЛЕНА

В рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+ (напрям КА1) та відповідно до результатів конкурсного відбору, проведеного 8 червня 2022 року, науково-педагогічні працівники університету проходили стажування в Технічному університеті міста Зволена (Словацька Республіка) у період з 26 червня по 02 липня цього року.

До складу університетської делегації входили:
– Борис Микола Михайлович, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних звязків, канд. техн. наук, доцент;
Стиранівський Олег Андрійович, завідувач кафедри лісових машин, канд. техн. наук, доцент;
Мачуга Олег Степанович, професор кафедри лісових машин, д-р техн. наук, доцент.

Програмою стажування передбачалися такі заходи:
• зустрічі з керівництвом Технічного університету міста Зволена і провідними педагогами Факультету техніки цього ж університету для обговорення подальшої співпраці;
• обговорення та аналіз результатів співпраці за 2020-2021 роки в організації академічної мобільності викладачів та студентів за програмою Еразмус+ (КА1);
• формування пропозицій для розроблення та подання спільних проєктних заявок за програмою Еразмус+;
• обговорення пропозицій для подання спільної проєктної заявки за програмою Еразмус+ щодо розроблення міжнародної освітньої програми подвійних дипломів;
• пошук напрямів розширення контактів для майбутньої співпраці між університетами;
• вивчення досвіду Технічного університету міста Зволена (для запровадження в нашому університеті) із таких напрямків роботи:
– організації роботи з іноземними студентами;
– звітності про результати міжнародної діяльності університету;
– процедури та особливостей формування освітніх програм;
– діяльності управлінських структур та інших структурних підрозділів.

Одразу після прибуття до міста Зволен, відповідно до програми стажування, учасники поїздки зустрілися з Ерасмус+ інституційним координатором Технічного університету міста Зволена Маріаною Крівошіковою (Mariana Krivošíková) та продеканом факультету техніки, відповідального за міжнародні зв’язки, Ерікою Суєвою (Erika Sujová). Під час зустрічі було конкретизовано заходи, пов’язані із актуалізацією існуючих і майбутніх академічних мобільностей. Плідною була зустріч із завідувачем кафедри природоохоронних і лісогосподарських машин (Katedra environmentálnej a lesníckej techniky) професором Йозефом Крілеком (prof. Ing. Jozef Krilek, PhD) та заступником завідувача цієї кафедри, доцентом Яном Ковачем (doc. Ing. Ján Kováč, PhD). Були обговорені питання подальшої співпраці між науково-педагогічними працівниками кафедр з питань організації виконання спільних науково-дослідних робіт, написання спільних наукових публікацій, а також формування нових проектних заявок. Проаналізовано здобутки за понад 50-літню історію співпраці між університетами та 25-літню співпрацю між двома кафедрами.

        Делегація НЛТУ України ознайомилася з актуальною структурою кафедри, організацією освітнього процесу та роботою викладачів кафедри над удосконаленням наявних та розробленням нових освітніх програм. Важливим був досвід словацьких колег з питань науково-методичного та організаційного забезпечення навчального процесу.

Делегація НЛТУ України із завідувачем кафедри природоохоронних і лісогосподарських машин Технічного університету в Зволені, професором Йозефом Крілеком

Відбулася зустріч із деканом факультету техніки доцентом Павелом Беньом (doc. Ing. Pavel Beňo, PhD), під час якої декан ознайомив членів делегації зі структурою факультету, особливостями підготовки фахівців на факультеті та їх працевлаштування. Обговорено шляхи активізації подальшої співпраці між факультетом і нашим університетом.

Павел Беньо розповів, що факультет техніки забезпечує надання здобувачам технічної освіти та готує фахівців з університетською освітою бакалавра, магістра і доктора наук у галузі створення екологічно безпечних технологій і машин та обладнання – менеджерів та техніків із захисту навколишнього середовища від негативного впливу виробничих технологічних процесів з акцентом на лісову та мобільну техніку, деревообробні машини та обладнання, управління машинами та обладнанням, спеціалістів’ з промислового проектування та менеджменту з фокусом на інженерію безпеки та сферу технічної безпеки виробничої діяльності.

Поточною метою факультету техніки є створити найкращого педагогічного та наукового середовища, визнаного в державі та за кордоном. Факультет постійно відстежує тенденції розвитку Європи, пов’язані з гармонізацією європейської системи освіти. Він створює умови, що дозволяють студентам завершити частину свого навчання в іноземних університетах, і в той же час він також відкритий для іноземних студентів. Тут впроваджуються заходи, що ведуть до модернізації та оновлення навчання, для того, щоб воно було привабливим для студентів (бакалаврів, магістрів та докторантів) та відповідало потребам суспільства.

Підготовка висококваліфікованих фахівців спрямована на екологізацію виробничих процесів, гуманізацію праці, проектування машин та обладнання для заготівлі та обробки деревини таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив мобільних лісових машин на природне лісове середовище та врахувати усі екологічні аспекти його захисту.

Науково-дослідницький профіль факультету ґрунтується на професійній спрямованості та місії факультету, яка знайшла своє відображення в допоміжних напрямках науково-дослідницької діяльності факультету техніки. Науково-дослідницька діяльність факультету базується на принципі максимального поєднання педагогічної та наукової діяльності з урахуванням світових тенденцій та актуальних потреб суспільства. В основному це стосується зниження матеріально-енергетичних потреб виробництва, використання нових і відновлюваних джерел енергії, ефективного використання вітчизняної сировини та застосування принципів екологізації та гуманізації виробництва, включаючи рішення щодо мінімізації негативного впливу техніки та технологій на довкілля.

Доцент Павел Беньо у своїй розмові торкнувся історії створення та розвитку факультету, якому уже минуло 25 років. У березні 1996 року Академічний сенат Технічного університету в Зволені своїм рішенням заснував Факультет технології навколишнього середовища та виробництва (FEVT) як четвертий факультет Технічного університету в Зволені, доповнюючи та розширюючи зміст навчання і досліджень університету та інших його факультетів. Факультет розпочав свою діяльність з 1 вересня 1996 року, маючи у своєму складі сім структурних підрозділів.

Безпосереднім поштовхом до створення Факультету став дисбаланс між вимогами до комплексного вирішення та забезпечення екологічної якості виробничих процесів і поточної діяльності в науково-дослідній та освітній сфері, зосередженій не на системі в цілому, а на окремих елементах. На підставі рішення ректора Технічного університету в Зволені № Р-4838/2019, з 1 вересня 2019 року змінено назву факультету технології екології та виробництва на факультет техніки.

Делегація НЛТУ України з керівництвом факультету техніки 
Технічного університету в Зволені

        У 2022 році Факультет техніки Технічного університету міста Зволена відзначив своє 25-річчя. У вівторок, 28.06.2022 р. о 10-ій годині в факультетському актовому залі розпочалася академічна церемонія до 25-річчя заснування факультету. Під час урочистостей декан факультету, доцент Павел Беньо вручив пам’ятні медалі та подяки видатним особистостям, викладачам та співробітникам факультету, представникам партнерів з виробничої практики, які брали участь у створенні та внесли свій вклад у розвиток факультету.

Церемонія Академічної урочистості (Akademicka slavnost)

На святі прозвучали подячні слова від нагороджених гостей, а також вітання від деканів факультетів Технічного університету міста Зволена, а також представників університетів з Польщі, Словацької Республіки, України та Болгарії, які тісно співпрацюють з науковцями факультету.

        З вітальним словом від імені колективу Національного лісотехнічного університету виступив проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Микола Борис. Він вручив декану факультету Павлові Беню адрес за підписом ректора нашого університету, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира ЗАГОРСЬКОГО, а також подарував картину із зображенням мальовничого куточка міста Лева.