8 червня 2022 року колектив кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг спільно з представниками компанії FUCHS провели науково-практичний семінар «Сучасні технології FUCHS для діагностики  роботи машин та устатковання». Метою заходу було вивчення методик і набуття практичного досвіду використання сучасних технологій та устатковання для аналізу параметрів мастил і технічних рідин, для контролю технічного стану машин та устатковання.

        Учасники семінару на базі високотехнологічної лабораторії ТОВ «Фукс Мастила Україна» ознайомились з сучасними технологіями і методами діагностики роботи машин та устатковання на основі процесів контактної взаємодії (тертя і зношування) деформівних тіл при їх відносному переміщенні та зміною мастильних матеріалів, так як під час експлуатування машин і устатковання важливо попередити виникнення загрози та не допустити їх аварійної зупинки (в т. ч. пов’язані з нею втрати робочого часу та витрати на дорогий ремонт). Проведення таких прецизійних аналізів дає швидку і точну картину того, що відбувається всередині критично важливих механізмів (двигунів, редукторів тощо). 

        Високотехнологічна лабораторія ТОВ «Фукс Мастила Україна» проводить: експертну оцінку устатковання та експертизу працюючих олив (насичення продуктами зношування, дрібнодисперсними частинками зовнішніх забруднень); підбір мастильних матеріалів і складання карти мащення; проведення досліджень оливи та встановлення ефективних міжсервісних інтервалів; моніторинг роботи устатковання; сервісне обслуговування і технічна підтримка.

        На підприємствах компанії FUCHS особлива увага приділяється виконанню науково-дослідних робіт. На даний час компанія реалізує велику низку науково-дослідних проектів для оцінювання потенціалу нових технологій у машинобудуванні та суміжних галузях. До цих проектів залучено приблизно 400 інженерів і науковців, які працюють у 25 лабораторіях у всьому світі. Приблизно 10% співробітників лабораторій зайняті у виконанні науково-технічних досліджень і розробок, водночас група компаній FUCHS постійно інвестує кошти у перспективне розширення своїх технічних і кадрових можливостей.

        Спеціалісти FUCHS розробляють мастильні матеріали безпосередньо на власних виробничих потужностях у співпраці із замовником з метою їхньої максимальної адаптації до вимог, пов’язаних із технологічними процесами й устаткованням. Також на підприємствах компаній FUCHS приділяється особлива увага виконанню фундаментальних досліджень і участі у міждисциплінарних дослідних проектах, а також підтримці партнерських відносин з академічними установами, університетами, біотехнологічними компаніями та замовниками-виробниками устатковання. Компанія FUCHS має потужну лабораторно-дослідницьку базу і можливості для проведення симуляційних тестів, а розроблення продукції супроводжується низкою інтенсивних випробувань. Усі мастильні матеріали, призначені для використання в медичній техніці, проходять випробування на цитотоксичність і перевіряються з погляду безпеки для клітин і тканин. Концерн FUCHS – один із небагатьох виробників мастильних матеріалів, який проводить такі випробування.

        Група підприємств компанії FUCHS є світовим лідером у царині виготовлення мастил, проведення незалежної експертизи, контролю, випробувань і сертифікації. Високий рівень інновацій є ключовою рушійною силою в бізнес-моделі групи компаній FUCHS. На даний час компанія FUCHS досягла вагомих результатів унаслідок впровадження інновації та високого ступеня спеціалізації виробництва. Сьогодні розвиток потенціалу мастильних матеріалів підвищує ефективність їх застосування, а також збільшує життєвий цикл машин та устатковання, адаптує  багатофункціональні мастильні матеріали відповідно до нових технічних і нормативних вимог, а також покращує енергоефективність, технологічні процеси та показники економічності. Використання мастил FUCHS спрямоване на екологічно стійку виробничу діяльність та прагнення впроваджувати рішення в інженерії, які сприяють збереженню довкілля і природних ресурсів.