Навчаючись в інституті, студенти здобувають такі ступені вищої освіти:

«БАКАЛАВР» за спеціальностями та освітніми програмами (ОП):
131 Прикладна механіка (спеціальність). 
В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітніми програмами:
– Технічний сервіс;
– Промисловий інжиніринг.
Випускники є фахівцями з розроблення, виготовлення дослідження, експлуатації й модернізації машин, обладнання та інструментів із застосуванням комп’ютерних технологій та прикладного програмного забезпечення, надання інженерно-консультаційних послуг.

133 Галузеве машинобудування (спеціальність).
В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітньою програмою:
– Галузеве машинобудування.
Випускники є фахівцями з проєктування галузевих машин і систем із застосуванням сучасного інструментарію й керування ними, розроблення новітніх технологій виробництва та забезпечення якісної експлуатації промислового обладнання.

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність). В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітньою програмою:
– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 Випускники є фахівцями з проєктування, монтування, налагодження та оптимізації систем автоматичного керування обладнанням, технологічними процесами і виробництвом із впровадженням комп’ютерно-інтегрованих технологій.

205 Лісове господарство (спеціальність).  В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітньою програмою:
– Лісова інженерія.
 Випускники є фахівцями з інженерії лісогосподарських і складських робіт, проєктування процесів та устаткування, дорожнього будівництва й логістики транспортування деревини та технології захисту довкілля.

«МАГІСТР» за спеціальностями:
133 Галузеве машинобудування (спеціальність). 
В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітніми програмами:
 – Машини та обладнання лісового господарства;
 – Інжиніринг, машини деревообробної промисловості;
 – Промисловий інжиніринг. 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність). В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітньою програмою:
– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

205 Лісове господарство (спеціальність).  В межах цієї спеціальності здійснюємо підготовку за освітньою програмою: Лісова інженерія.

«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» за спеціальностями:
133 Галузеве машинобудування. Аналізує, створює інноваційну продукцію в машинобудуванні,  експлуатує та утилізує її;

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Аналізує, створює та експлуатує інноваційну продукцію в царині автоматизації машин і технологічних процесів.