Робота студентських наукових гуртків в ННІ ІМАКІТ
   Студентські наукові гуртки розглядають начасні проблеми розвивання науки та виробництва у відповідних галузях, питання навчання студентів основам методики наукового досліджування; на засіданнях гуртків доповідають результати роботи членів гуртка (наукові статті, реферати, конкурсні роботи, проєкти тощо).

Діяльність студентських гуртків регламентує «Положення про студентський науковий гурток кафедри» та відповідає освітнім програмам кафедр ННІ ІМАКІТ.

     Кафедра лісопромислового виробництва та лісових доріг
   На кафедрі  лісопромислового виробництва та лісових доріг працює студентський гурток згідно з оновленим Положенням про студентський науковий гурток кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг.

Студентський гурток “Лісова та промислова інженерія” вже встиг зарекомендувати себе як майданчик для розвитку інноваційного мислення та практичних навичок майбутніх фахівців.
   Гурток об’єднує студентів, які прагнуть брати активну участь у науково-дослідній роботі та впроваджувати свої знання в реальний сектор економіки. Діяльність студентського гуртка кафедри структурована за двома проблемними групами:
– “Ресурсоефективні виробництва та технології” під керівництвом кандидата технічних наук, доцента І. Р. Каратника – група, що зосереджена на пошуку ефективних рішень для оптимізації виробничих процесів у лісовому господарстві та промисловості. Науково-дослідна робота студентів цієї групи спрямована на розроблення екологічно чистих технологій, зменшення втрат ресурсів та підвищення продуктивності виробництва.
– “Винахідництво та раціоналізаторство” під керівництвом старшого викладача В. М. Гобели – група, що сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, стимулює їх до пошуку нестандартних рішень та впровадження нового устатковання у промисловому виробництві та лісовому господарстві. 
Результатом роботи обох груп є ефективні рішення для виробничих секторів промисловості та лісового господарства, які спрямовані на поліпшення якості продукції, зниження витрат та підвищення рентабельності підприємств. Студенти гуртка “Лісової та промислової інженерії” представляють результати своєї доробки на наукових конференціях та публікаціях.
   

     Кафедра технологічних машин і технічного сервісу (ТМТС)
     Роботу студентського наукового гуртка при кафедрі ТМТС спрямовано на поліпшування експлуатаційних властивостей деревинорізальних інструментів.
Керівник гуртка: доцент кафедри ТМТС – Павлюк Р.В., завідувач кафедри ТМТС –  Озимок Ю.І.


Досліджування твердості дереворізальних ножів рубальних машин після фрикційного зміцнювання на кафедрі технологічних машин і технічного сервісу.


Робота студентського наукового гуртка на філії кафедри ТОВ «Технопарк».


     Кафедра прикладної механіки і технології машинобудування
     Студентський науковий гурток “Будівельна справа”, керівник доцент, канд. техн. наук Удовицький О.М.

Діяльність студентського наукового гуртка “Будівельна справа” зорієнтована на вивчання тенденцій розвивання будівельної галузі як одної з основних галузей економіки України. Студенти цього гуртка систематично виступають з доповідями на засіданнях гуртка, беруть участь у конференціях НЛТУ України, виїжджають на екскурсії на підприємства галузі будівництва.
Зокрема у 2023-2024 н.р. студенти відвідували ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1, де могли побачити залізобетонні будівельні конструкції, а також ТОВ “БК “СЕРВУС”, м. Дрогобич, що пропонує будівництво каркасних дерев’яних будинків за канадською технологією.