Силабуси навчальних дисциплін спеціальності Галузеве машинобудування (PhD)