Бакалавр

131 Прикладна механіка
Освітні програми:
Технічний сервіс;
Промисловий інжиніринг

Освітньо-професійні програми
Навчальний план

133 Галузеве машинобудування
Професійні кваліфікації: Машини та обладнання лісового господарства;
Інжиніринг, машини деревообробної промисловості
Освітньо-професійна програма 2017 р.
Освітньо-професійні програми 2018 р.:
– Машини та обладнання лісового господарства;
– Інжиніринг, машини деревообробної промисловості.
Освітньо-професійна програма 2020 р.
Навчальний план
Відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін
Опис вибіркових навчальних дисциплін

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма
Навчальний план
Силабуси навчальних дисциплін

205 Лісове господарство
Освітня програма: Лісова інженерія
Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Магістр

133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійні програми:
Машини та обладнання лісового господарства;
Інжиніринг, машини деревообробної промисловості;
Промисловий інжиніринг
Навчальні плани
Машини та обладнання лісового господарства;
Інжиніринг, машини деревообробної промисловості;
Промисловий інжиніринг

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма
Навчальний план
Силабуси навчальних дисциплін

205 Лісове господарство
Освітня програма: Лісова інженерія
Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Доктор філософії

133 Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова програма 2020 р.
Пропозиції до ОНП 2021 р.
Освітньо-наукова програма 2021 р.
Навчальний план 2020 р.

Навчальний план 2021 р.
Відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма
Навчальний план
Відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін