Викладачі кафедри лісових машин разом з керівниками ДП «Жовківське ЛГ»

         Хорошою традицією кафедри лісових машин ННІ ІМАКІТ НЛТУ України є щорічне проведення виїзних науково-практичних семінарів. Мета таких семінарів – налагодження співпраці науковців кафедри з підприємствами лісової галузі,  підвищення фаховості викладачів,  набирання знань та досвіду,  які можна було б використовувати для покращання навчального процесу, готування навчальних мате­ріалів, наукових статей, а також озна­йом­лення з базами практик наших студентів.           Цьогоріч такий семінар під назвою «Тех­нічне забезпечення і технологічний процес заго­тівлі деревини в умовах Жовківського лісгоспу» відбувся 21 травня у ДП “Жовківський лісгосп”.

За круглим столом викладачі кафедри Швець В. І., Мачуга О. С., Герис М. І., Бойко М. М., Стиранівський О. А., Шевченко Н. В. разом з директором Височанським В. Є та головним лісничим Соболь Ю. П.

       Директор підприємства Височанський В. Є. разом з головним лісничим Соболь Ю. П., начальником лісокомплексу Моравським А., Є, начальником цеху переробки Грицаком В. М гостинно зустріли викладачів і співробітників кафедри лісових машин та ознайомили з структурою підприємства, матеріальною базою, основними виробничими засадами і стратегією розвитку, а також головними проблемами та викликами, що стоять перед лісогосподарськими підприєм­ствами в цілому. У рамках науково-практичного семінару нам вдалося ознайомились з роботою лісокомплексу,  зокрема, нижнього складу, цеху пере­робки деревини, цеху виготовлення палетної заготівки, з виробничим процесом заготівлі і транспортування деревини у Великомостівському ліс­ництві, лісопожежною станцією, а також з роботою шкільного лісництва Жов­ків­ського лісгоспу.
        За круглим столом лісівників та науковців було досягнуто домовленості щодо продовження та поглиблення співпраці, створення нових освітньо-практичних проектів, які будуть корисні для обох сторін і  дадуть поштовх до спільної роботи науковців та виробничників.

                                
        Завідувач кафедри доц. Стиранівський О. А. наголосив на можливості та спроможності кафедри виконувати  науково-дослідні, дослідно-конструкторські і проектні роботи з питань транспортного освоєння лісових масивів, експлуатування та обслуговування машин лісового комплексу, розроблення методичних матеріалів щодо впровадження у виробничий процес сучасних лісових машин, ефективних методів вишукування, проектування та будування лісових доріг, підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців у галузі експлуатування, ремонтування й відновлення машин та устатковання, об’єктів інфраструктури  лісових підприємств.
          ДП “Жовківський лісгосп” має достатньо хороше матеріально-технічне забезпечення для того, щоб стати  ефективною базою проходження переддипломної практики для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування».
              Так як майбутнє НЛТУ України залежить від кількості студентів, що тут навчаються, то паралельно з семінаром проведено профорієнтаційну роботу з метою вступу випускників шкіл цього регіону до нашого навчального закладу та роздано підготовлені друковані матеріали, що популяризують наш університет і кафедру лісових машин зокрема.
Завершилася поїздка цікавою екскурсією містом Жовква,  ознайомленням з його історією та чудовими пам’ятками архітектури.
Підготувала доц. кафедри лісових машин Шевченко Н. В.