Акредитація спеціальності "Галузеве машинобудування"

З 15 до 17 березня 2021 року в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” здійснюватиметься “oнлайн візит” експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування освітньої програми “Галузеве машинобудування” (ID у ЄДЕБО 22171) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа № 0376/АС-21).
Експертна група призначена наказом НАЗЯВО від 25 лютого 2021 року № 394-Е.

Відомості про самооцінювання ОП  “Галузеве машинобудування”
Програма “онлайн-візиту” експертної групи