В інституті на базі кафедри лісових машин з 25 до 28 вересня 2018 року проходила ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова гідравліка і пневматика». У роботі конференції взяли участь 135 представники вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та промислових підприємств. Серед учасників конференції – 11 докторів наук та 56 кандидатів наук. Проведення конференції сприяло подальшому поглибленню наукових контактів лісомеханіків з фахівцями – гідромеханіками провідних науково – виробничих центрів України. Львів’яни зустрічали гостей з Києва, Харкова, Дніпра, Вінниці, Мелітополя, Сумів, Одеси та інших наукових центрів.

      На пленарному засіданні з вітальною промовою виступив Президент Асоціації спеціалістів промислової гідравліки й пневматики (АС ПГП), генеральний директор Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування, кандидат технічних наук Юрій Рикуніч. Він відзначив вагомий внесок професора кафедри лісових машин Нестора Библюка в налагодженні наукових контактів та розвиток гідромеханіки в лісовій галузі. З цієї нагоди правління АС ПГП нагородило професора Библюка медаллю Трифона Максимовича Башти – засновника школи промислової гідравліки в Україні. А ще на пленарному засіданні провідні фахівці – гідромеханіки виступили з науковими доповідями з проблемних питань технічної гідравліки.

       Конференція проходила на п’яти секціях, зокрема, «Технічна гідромеханіка», «Гідромашини і гідропневмоагрегати», «Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики», «Гідропривід та автоматизація лісових, сільськогосподарських і деревинообробних машин та устаткування», «Загальні питання промислової гідравліки і пневматики, енергозбереження та екологія», де науковці виступали та презентували стендові доповіді. Окремо заслуховувались доповіді за матеріалами завершених кандидатських дисертацій, деяким із них було надано рекомендації щодо можливості представлення їх до захисту на відповідних спеціалізованих радах. Усі матеріали доповідей опубліковано у науковому збірнику. Доповіді, відібрані організаційним комітетом конференції, отримали рекомендацію щодо опублікування у Всеукраїнському науково-технічному фаховому виданні – журналі «Промислова гідравліка і пневматика».

      Члени Оргкомітету Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно інтегрованих технологій та колектив кафедри лісових машин відмінно підготували й провели ХІХ конференцію «Промислова гідравліка і пневматика», що відзначено в її ухвалі. Естафету в проведенні чергової – ювілейної ХХ конференції прийняв Київський національний авіаційний університет України.