Шановні студенти!

Навчальними планами на 2017 – 2018 н. р. передбачено дисципліни за вашим вибором. Пропонуємо вам ознайомитись з назвами вибіркових дисциплін із наведеного нижче переліку. Більш детальна інформація про порядок документального оформлення вашого вибору буде надана старостам груп на засіданні старостату 15 травня 2017 р. Шифри груп в переліку подано станом на 2016 / 2017 н. р. Запис на вивчення вибіркових дисциплін буде проводитись з 15 до 19 травня 2017 р.

Дирекція ННІ ІМАКІТ

 

ПЕРЕЛІК  вибіркових  дисциплін на 2017 / 2018 навчальний рік для бакалаврів.

Шифри груп вказано станом на 2016 / 2017 навчальний рік.

Запис на вивчення вибіркових дисциплін буде

проводитись з 15 до 19 травня 2017 р.

 

Група  АК-11

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Психологія

Політологія

Культура особистості

Релігієзнавство

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Культура сучасного виробництва

Трудове право

Правове регулювання публічних закупівель в Україні

Поглиблене вивчення іноземної мови

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Гідро- і пневмодинаміка

Гідравлічні передачі

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Електротехнічні матеріали

Оброблення та поверхневе зміцнення конструкційних  матеріалів

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Програмування систем реального часу

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

 

Групи  МЛ-11, МД-11, ІН-11

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Психологія

Політологія

Культура особистості

Релігієзнавство

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Культура сучасного виробництва

Трудове право

Правове регулювання публічних закупівель в Україні

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

Група  ЛІ-11

 

І семестр (вибір 2 дисциплін)

Природозаповідна справа

Лісова ентомологія

Охорона та захист лісових насаджень

Недеревні ресурси лісу

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Історія української культури

Культура особистості

Правове регулювання публічних закупівель в Україні

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

Група  ЛІС-11 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Машини та обладнання для лісосічних і лісоскладських  робіт

Автомобілі і трактори

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Експлуатація та обслуговування машин і устатковання

Дорожньо-будівельні машини і основи ґрунтознавства

І семестр (вибір 2 дисциплін)

Природозаповідна справа

Лісомисливське господарство

Сучасні технології лісокультурного виробництва

Недеревні ресурси лісу

ІІ семестр (вибір 3 дисциплін)

Спеціалізовані транспортні засоби

Технології комп’ютерного проектування

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Економіка природокористування

Менеджмент на лісових підприємствах

Теорія ефективності виробництва і науково-технічний прогрес

 

Група  АК-21

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Релігієзнавство

Політологія

Поглиблене вивчення іноземної мови

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Технології комп’ютерного проектування

Устатковання виробництва клеєної масивної деревини

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Технології клеєних матеріалів

Теоретична механіка

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Національна економіка

Україна в Європі та світі

Соціологія

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

Група  ІМ-21

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Релігієзнавство

Політологія

Поглиблене вивчення іноземної мови

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Національна економіка

Україна в Європі та світі

Соціологія

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

Група  Л-21

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Релігієзнавство

Політологія

Поглиблене вивчення іноземної мови

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Основи формування та використання лісосічного фонду

Гіідро- і пневмодинаміка

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Національна економіка

Україна в Європі та світі

Соціологія

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

ПЕРЕЛІК  вибіркових  дисциплін

на 2017 / 2018 навчальний рік для магістрів

Шифри груп вказано станом на 2016 / 2017 навчальний рік.

Запис на вивчення вибіркових дисциплін буде проводитись

з 15 до 19 травня 2017 р.

 

Групи  ІМС-21, ІМС-22, ІМС-23, ІМ-41, ІМ-42

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Інтелектуальна власність

Господарське право

Економічна теорія та політика розвитку

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Сталий розвиток

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Соціологія сталого розвитку

Охорона праці на підприємствах лісового комплексу

Ділова іноземна мова

Основи демократії

Основи підприємництва

Групи  АКС-21, АК-41

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Інтелектуальна власність

Господарське право

Економічна теорія та політика розвитку

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Сталий розвиток

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Наукові дослідження

Системи оптимального і адаптивного керування

Комп’ютерно-інтегровані системи електроприводу

Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем

Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації процесів гідротермічного оброблення

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Соціологія сталого розвитку

Охорона праці на підприємствах лісового комплексу

Ділова іноземна мова

Основи демократії

Основи підприємництва

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Автоматизація перероблення відходів

Системи штучного інтелекту

Гнучкі автоматизовані виробництва та робототехнічні комплекси

Автоматизовані лінії та оброблювальні центри

 

Групи  ЛС-21, Л-41

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Інтелектуальна власність

Господарське право

Економічна теорія та політика розвитку

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Сталий розвиток

І семестр (вибір 1 дисципліни)

Науково-технічна творчість і винахідництво

Методологія наукових досліджень

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Екологічні засади лісозаготівлі

Автоматизування проектування та будування лісових доріг

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

Соціологія сталого розвитку

Охорона праці на підприємствах лісового комплексу

Ділова іноземна мова

Основи демократії

Основи підприємництва

ІІ семестр (вибір 2 дисциплін)

Геоінформаційні системи і технології

Цивільний захист та основи техноекології

Лісова сертифікація

Виробнича логістика

Моделювання й оптимізація виробничих процесів