19 – 21 квітня 2017 року відбувся II (заключний) етап Всеукраїнської студентської олім­піади зі спеціальності “Обладнання лісового комплексу та дерево­оброблювальні технології” на базі Харківського національного тех­нічного уні­верситету сільського господар­ства імені Петра Василенка.

В олімпіаді взяли участь студентські команди (59 студен­тів): Національного лісо­тех­нічного університету України, Націо­нального університету біоресурсів і природокористування України, Луганського національного аграрного університету, Луцького національного технічного університету,  Харківського національного агарного університету їм. В.В. Докучаєва,  Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Чернігівського національного технічного університету, а також команда Білоруського державного технічного університету.

Національний  лісотехнічний університет України достойно представили студенти Інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій: ст.  гр. МД-42 – Чупа Богдан, Шувар Назар (керівник  проф. Пилипчук  М. І.) та ст.  гр. МЛ-51м – Савка Богдан, Попович Станіслав (керівник  доц. Шевченко Н.В.).

За підсумками трьох турів змагань студенти ННІ ІМАКІТ вибороли два призові місця:    Шувар Назар  –   друге місце ( 95 балів зі 100 можливих), Савка Богдан – третє місце ( 91 бал зі 100 можливих).  Чупа Богдан та  Попович Станіслав увійшли  в десятку кращих, посівши  шосте та десяте місця відповідно.

Студенти змагались у трьох турах. Перший тур – комп’ютерне тестування з загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. Другий тур – письмове вирішення комплексного завдання, що вимагало пророблення його конструкторських, технологічних та експлуатаційних аспектів. У заключному турі були заслухані доповіді студентів про науково-дослідну роботу.

Призерам олімпіади були вручені дипломи і пам’ятні сувеніри, виготовлені студентами ХНТУСГ.  Учасники олімпіади, які були кращими в окремих турах, серед них Чупа Б. та Попович С., також відзначені грамотами.

За високий рівень підготовки команди до Всеукраїнської студентської олімпіади та багаторічну працю із обдарованою молоддю керівники студентів проф. Пилипчук М.І.(каф. ДООІ) та доц. Шевченко Н.В.(каф. ЛМ) нагороджені грамотами від оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади.

З інформацією про олімпіаду можна також ознайомитись на сайті ХНТУСГ http://www.khntusg.com.ua/node/3426