67-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, докторантів та аспірантів ННІ ІМАКІТ

67-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,  наукових співробітників, докторантів та аспірантів ННІ ІМАКІТ проходитиме 15-17 травня 2017 р. на секції: “Ресурсоощадні та природоохоронні технології, машини та обладнання лісового комплексу” та шести  підсекціях:

– Ресурсоощадні технології, устаткування та матеріали лісозаготівельного виробництва;

–  Проектування та експлуатація на екологічних засадах лісових машин;

– Автоматизація виробничих процесів лісового комплексу та нетрадиційні джерела енергії;

– Створення ефективного устаткування та інструментів для оброблення деревини, деревних та інших конструкційних матеріалів;

–  Проектування та створення машин і устаткування лісопромислового  виробництва;

– Поверхневе зміцнення та механічне оброблення конструкційних матеріалів і графоаналітичні методи проектування.