ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

 

Навчально-науковий інститут інженерної механіки та комп’ютерно-інтегрованих технологій (ННІ ІМАКІТ) був створений у 2014 році на базі лісомеханічного факультету (ЛМФ), що утворився в результаті об’єднання лісоінженерного та механічного факультетів у 1988 році.

Лісоінженерний факультет розпочав підготовку фахівців з лісозаготівлі у 1945 році і називався “Факультет механізації лісорозробок і лісотранспорту”. Тут факультеті випускались інженери з таких спеціальностей: механізація лісорозробок; лісотранспорт; лісоексплуатація.

У 1946 році його було перейменовано на лісоінженерний факультет, де до 1988 року готувались інженери-технологи з лісозаготівлі.

Механічний факультет був створений у 1945 році на базі факультету механічної обробки деревини. У 1965 році було організовано факультет механізації та автоматизації виробничих процесів, який здійснював підготовку фахівців до 1974 року beautyandgo.com.ua/udalenie-tatu/. Після чергової реорганізації на базі факультету механізації та автоматизації виробничих процесів було створено механічний факультет, який функціонував до 1988 року.

За період з 1949 по 2017 рік ННІ ІМАКІТ випустив понад 14000 фахівців з лісозаготівлі, обладнання лісового комплексу та автоматизованого управління технологічними процесами.

Серед випускників інституту: міністр лісової та деревообробної промисловості України; заступник міністра лісової та деревообробної промисловості України; заступник міністра лісової та деревообробної промисловості Молдавії; два віце-прем’єр міністри України; два міністри економіки України; постійний представник України в Раді Європи; два посли України; заступник голови Державного комітету лісового господарства України; понад 120 докторів технічних наук, професорів та кандидатів наук, доцентів.